«Kompetanse for framtida»

Søk om utveksling

1. Intern søknad

Søknad om utveksling sendes til Internasjonalt kontor med følgende dokument:

Kopi av pass og karakterutskrifter kan du sende på e-post til Internasjonalt kontor.

Frist for internsøknad er 1. oktober for utveksling i vårsemesteret og 1. mars for utveksling i høstsemesteret. Ønsker du å reise utenfor Europa, bør du starte søknadsprosessen tidlegere ettersom det tar lang tid å ordne det praktiske før avreise.

2. Ekstern søknad

Når søknadsfristen for internsøknad er ute vil vi jobbe videre med eksternsøknad til det partneruniversitetet du har satt som 1. prioritet. Vi prøver så langt det er mulig å gi deg førstevalget ditt, men ved enkelte universitet vil det være flere søkere enn plasser.

Krav
Du må ha fullført 60 studiepoeng ved Høgskulen i Volda før du kan reise på utveksling på bachelornivå (30 på masternivå). Du må være semesterregistrert ved Høgskolen i Volda under utenlandsoppholdet. Det er ditt ansvar å betale semesteravgift og godkjenne utdanningsplan innen de gitte fristene.

Utveksling gjennom Erasmus+ og Nordplus krever ellers ingen ekstra opptaksvurdering annet enn eventuelle forkrav for de emner du vil ta.

HVOs bilaterale avtaler inneholder ulike krav til søkeren. Nesten alle våre engelskspråklige partnere godtar karakteren 4 i engelsk fra videregående (grunnkurs) som tilfredstillende dokumentasjon på engelskkunnskaper. Dersom du har 3 eller lavere på vitnemålet, må du kanskje få et referansebrev eller ta en språktest. I tillegg er det noen bilaterale avtaler som krever at søkeren har et karaktersnitt på C eller bedre fra HVO.

Søknadsveiledning
Snakk med faglærer, Internasjonal koordinator på din avdeling eller Internasjonalt kontor for råd og veiledning om hvor du bør reise. Vi anbefaler at du velger ut minst to partneruniversitet (et i Europa og et utenfor Europa) slik at du kan vurdere pluss og minus ved mer enn ett alternativ.