«Kompetanse for framtida»

Praksis i utlandet

foodpanda3.JPG
 
Ved svært mange av studiene våre kan du ha praksis i utlandet. Felles er at det er de praksisansvarlige på hver avdeling/seksjon/institutt som har ansvaret for å hjelpe deg med praksisplass. Internasjonalt kontor hjelper til når det gjelder praksis under Erasmus-ordningen.

Erasmus i Europa

Eit unikt alternativ for alle fagretninger med praksis i løpet av studiet, er Erasmus praksisplass. Erasmuspraksis må vere minimum 2 måneder (maks 12 mnd) og du vil få et stipend på 450-500 Euro per måned. Det er ikke krav om at vertsorganisasjonen har en avtale med HVO, du kan selv velge hvor du vil dra. Erasmuspraksis kan også gjennomføres innen 1 kalenderår etter avsluttet grad ved HVO.

Les om PR-studenten Kristine på praksis i London.

PR-studenter kan også velge praksis utenfor Europa. Les om Emilie på praksis i Malaysia.

SOSIALfagstudentER

I femte semester kan du som sosialfagstudent ha praksis ved en organisasjon eller institusjon i utlandet . Studenter som skal ha klientrettet praksisstudium i utlandet må ha gode språkkunnskaper og et karakternivå som tilsvarer C eller bedre i gjennomsnitt. Er du student på sosialfag, kan du for eksempel velge å ha praksisplass i Tanzania, Kenya, India, Wales, Latvia eller Danmark.

Les om sosialfagstudenter på praksis i India her og her.

GRUNNSKOLELÆRERSTUDENTER

Som grunnskolelærerstudent kan du søke om å gjennomføre praksis i Norden eller på Høgskulen i Volda sine praksisskoler i Spania. Vi har gode erfaringer med praksiskolene i Spania, og om du er interessert i å ta praksis i utlandet anbefaler vi deg å søke om å få ta praksis der.  

Les om GLU-studenter på praksis i Malaga her og her.

For mer informasjon om praksis i utlandet, kontakt Internasjonalt kontor.