«Kompetanse for framtida»

Nordplus

Nordplus

Nordplus (Nordisk Program for Lærere, Utdanningssøkende og Studerende), fremmer utveksling av studenter og lærere mellom universiteter og høgskoler i Norden og Baltikum. Med stipend fra Nordplus kan du ta deler av studiet ved et lærested i et annet nordisk land. Du må ha fullført minst ett år av dine studier og søke til en institusjon som er medlem i samme Nordplus-nettverk som HVO for å kunne søke om Nordplus-stipend. Det fordrer altså ikke at HVO har en direkte avtale med universitetet det gjelder.

Høgskulen i Volda deltar i følgende Nordplus-nettverk: