«Kompetanse for framtida»

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2014-2020. Under Erasmus+ kan studenter kan få støtte til utenlandsopphold som en integrert del av utdanningen sin. Utvekslingen kan skje som studie- eller praksisopphold:

Studieopphold skal ha en varighet på  mellom 3 og 12 måneder, og studenten  må ha avlagt 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet. Studenten kan få støtte til inntil 12 måneder på hvert studienivå (bachelor, master og phd). Studenten må utveksle til et av HVOs partneruniversitet som vi har en Erasmusavtale med.

Praksisopphold er utveksling til en bedrift eller organisasjon i Europa. Her er det ikke noe krav at organisasjonen skal ha en avtale med HVO. Et praksisopphold må ha en varighet på 2 til 12 måneder. Det er mulig å reise ut som praksisstudent i mellom semestrene ved HVO eller i løpet av det første året etter endt utdanning.

Stipendet i Erasmus+ varierer fra 350-400 Euro for studieopphold og 450-500 Euro for praksisopphold. Dette kommer på toppen av evt. støtte fra Lånekassen.

Les mer om rettigheter og plikter du har som Erasmus+ utvekslingsstudent i Erasmus+ Student Charter (bokmålsversjon) (nynorskversjon).

Ta kontakt med Internasjonalt kontor for mer informasjon om utveksling i Erasmusprogrammet.

Når du har fått tildelt Erasmusplass søker du Internasjonalt kontor om Erasmus-stipend. Internasjonalt kontor sender ut en stipendkontrakt (Grant Agreement) i god tid før avreise. I tillegg er det viktig at du leverer Confirmation of Arrival når du ankommer vertsinstitusjonen, da vi trenger denne bekreftelsen før vi kan utbetale stipendet.