«Kompetanse for framtida»

Studentvelferd

I Studenttinget er vi opptatt av at det må finst gode velferdsordningar for alle studentar. Under studentvelferd inngår temaer som ein billig stad å bo, kollektivtransport, at det skal finst gode tilbod for studentar med born. Sjukdom blant studentar kjem også under studentvelferd, og  kan vere alt frå psykisk helse, generell sjukdom eller tannhelse.

I tillegg er Studenttinget ein paraplyorganisasjon for alle studentlag og organisasjonar ved Høgskulen, og ønskjer å kunne bidra til at desse får støtte både økonomisk, f.eks. gjennom tildeling av velferdsmidler, og gjennom veiledning og tilrettelegging av ulik grad. Ønskjer de for eksempel å starte opp ein ny studentorganisasjon, men er usikker på korleis ein skal gå fram? Eller er du usikker på kva lag og organisasjonar som allereie finst ved Høgskolen i Volda? Dette er spørsmål vi i Studenttinget kan hjelpe deg med.

Studenttinget er ein organisasjon som i det store og heile ønskjer å jobbe for å skape trivsel for studentane ved Høgskulen i Volda, og studentvelferd er dermed ein naturlig del av våre arbeidsoppgåver.

Velferdsansvarleg i Studenttinget i Volda er David Fiskaa.