"The place you'll never forget"

Lovar og reglar

Her kan du finne diverse lovar, reglar og rettigheiter du har som student ved ein høgare utdanningsinstitusjon.

Dine rettigheiter som student og i arbeidslivet
– Det finst ein jungel av lovar og reglar som regulerar dine rettigheiter både som student og som arbeidstakar. I denne brosjyra vil du finne svar på mykje av det du lurer på. Det gjeld både rettigheiter i studietida, velferdsrettigheiter, demokratiske rettigheiter, og dine rettigheiter i arbeidslivet.

Lovar, forskrifter, retningslinjer og rammeplanar for Høgskulen i Volda
– På denne sida vil du finne blant anna lov om universitet og høgskular, sentrale forskrifter vedteke av Kunnskapsdepartementet, retningslinjer vedteke av direktøren ved skulen jf. i forskrift om studium og eksamen ved HVO, rammeplanar og andre regelverk.

Viktig informasjon om eksamen, eksamensplanar, sensur og klage, karaktersystem
– Svar på spørsmål vedrørande eksamen og alt som høyrer til finn du her.