«Kompetanse for framtida»

Arbeidsutvalet

Arbeidsutvalet (AU) i Studenttinget i Volda består av seks engasjerte og ivrige studentar. Under finn du informasjon om dei ulike verva, og kontaktinformasjon til AU-medlemmane.

Leiar:

Navn: Håvar Bjørnerem

Studie: Media, IKT og Design, Medieproduksjon
Mobil48 22 93 14
Epost
: havardbj@ga.hivolda.no

– Som leiar av STiV skal ein først og fremst vere ansiktet utad. På same tid er det mi oppgåve å følgje opp resten av arbeidsutvalet og passe på at arbeidsoppgåver blir utført i henhald til budsjett og vedtekter. 

Fagansvarleg / Nestleiar:

Navn: Oda Næs Skoglund

Studie: Planlegging og administrasjon
Mobil: 95 18 39 26
Epost: oda.n.skoglund@gmail.com

– Som fagansvarleg i STiV er eg kontaktperson for alle tillitsvalte og har ansvar for å arrangere ulike kurs og aktivitetar både for dei, men og for resten av studentmassen. I tillegg fylgjer eg opp alle sakar som er relatert til studiekvaliteten ved Høgskulen. Dersom du har ei henvending angåande fag, karakterar, forelesarar, undervisning ol. så er det berre å ta kontakt. 

Velferdsansvarleg:

Navn: Guro Kvist

Studie: Grunnskulelærar, 5-10
Mobil: 40 10 60 38
Epost: gu.kvist@gmail.com

– Som velferdsansvarleg i STiV brenn eg for at alle studentane i Volda skal ha det bra. Derfor skal du ikkje nøle med å ta kontakt dersom du ser noko som skapar mistrivsel. Eg jobbar også for at alle lag og organisasjonar ved høgskulen saman kan bli best mogleg. 

Internasjonalt ansvarleg:

Navn: Paloma Lorenzale 

Studie: Norsk for internasjonale studenter (NIS)
mobil: 46 96 44 63
Epost: palomalorenzale.95@gmail.com

– Min stilling som internasjonalt ansvarlig består først og fremst av å vere her for alle dei internasjonale studentane på campus. Dei skal føle seg inkludert og hørt på like linje med dei andre studentane ved HVO. I samarbeid med internasjonalt utval arbeider eg for å sikre og ikkje minst betre både trivsel og rettigheiter for dei internasjonale studentane. Gjennom godt samarbeid med Pangaia jobbast det hardt for å få dei internasjonale studentane integrert med dei norske studentane. Eg skal også sikre HVO sine eigne studentar når dei er i utlandet.

Informasjonsansvarleg:

Navn: Simen Jester Langeland

Studie: Media, IKT og design, Mediedesign
Mobil: 99 36 57 43
Epost: langelandjester93@gmail.com

– Som informasjonsansvarleg har eg hovedansvaret for den daglege drifta og utforming av nettstaden, anna informasjonsarbeid, samt Studenttinget sitt bruk av sosiale medium.

SEKRETARIAT:

Navn: Marit Aklestad
Stilling: organisasjonskonsulent
Tlf.: 70 07 51 51 / 916 94 698
E–post: stiv@hivolda.no / marit.aklestad@hivolda.no

 – Eg tek meg av det meste av det administrative ved Studenttinget i Volda, er møtesekretær og prøvar elles å ha kontroll på arbeidsutvalet! Eg har fast kontorplass på STiV-kontoret og tek i mot alle slags førespurnader frå studentane. Velkomen inn!