«Kompetanse for framtida»

Dokument

Her vil du finne ei oversikt over Studenttinget sine styringsdokument, som kort sagt er våre vedtekter, retningslinjer og vegleiande dokument. I tillegg vil du finne ei oversikt over sakspapir og referat frå tidligare Studenttingsmøter. Ønskjer du å sette deg inn i vårt arbeid vil du kunne finne det aller meste av informasjon her. Du kan også ta ein titt i arkiva våre for å få ei oversikt over saker vi har publisert på nettsida vår tidligare.

Har du eventuelt andre spørsmål kan du sjølvsagt kome innom kontoret på Berte Kanutte-bygget!