«Kompetanse for framtida»

Kva kan eg?


Mange som studerer er usikre på om dei lærer noko dei faktisk kan bruke i arbeidslivet. Det kan vere nyttig å tenkje gjennom kva evner du faktisk utviklar gjennom studia dine, og som ein arbeidsgivar kan sjå etter. Gjennom å studere lærer du meir enn sjølve pensumet.

Her er nokre eksempel på kva ein arbeidsgjevar kan sjå etter:

 • Korleis du tar imot, sorterer og handterer informasjon
 • Dine analytiske evner
 • Din kreativitet
 • Di evne til å resonnere
 • Viser du evne til logisk tenking?
 • Kan du lytte?
 • Er du i stand  til å avgrense?
 • Din allmennkunnskap, og om du er samfunnsorientert
 • Har du forståing for verksemda og bransjen?
 • Har du tankar om etikk i arbeidet?
 • Stiller du relevante spørsmål?
 • Tør du å stole på deg sjølv?
 • Korleis presenterer du det du vil ha fram?
 • Klarer du å halde tida?