«Kompetanse for framtida»

Lover, forskrifter, retningslinjer og rammeplanar

Viktige lover, forskrifter og retningslinjer for studentar ved høgskulen i Volda

Andre nyttige lover og forskrifter

Retningslinjer
Vedtekne av direktøren med heimel i Forskrift om opptak, studium og eksamen ved HVO. Retningslinjer basert på dei utgåtte forskriftene gjeld inntil vidare, dersom dei ikkje er i strid med den nye forskrifta om opptak, studium og eksamen.

Rammeplanar

Anna regelverk

Andre dokument


<< Til søkjarsidene