«Kunnskap for framtida»

Kalender for studieåret 2017-2018

MånadDatoInfoNyttige Lenker
August  1. Registrering for hausten opnar Les meir
  15. Felles opningsarrangement studieåret. Orientering for nye studentar Les meir
  16. Undervisningsstart for dei fleste studia/årstrinna * Les meir
       
September  1.  Frist for betaling av semesteravgift ** Les meir
  1. Frist for semesterregistrering (inkludert godkjenning av utdanningsplan, og melding til undervisning og eksamen)

Les meir

  1. Oppmeldingsfrist for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon) Les meir
  1. Frist for å søkje om desentralisert eksamen og særordning ved utsette og nye eksamenar Les meir
  1. Oppmeldingsfrist for privatistar Les meir
       
Oktober 1. Frist for å søke om særordningar til ordinær eksamen Les meir
  1. Frist for å søke om desentralisert eksamen ved ordinær eksamen Les meir
  Veke 40 Eksamensperiode for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon) *** Les meir
  1. Frist for å søkje om utveksling for våren Les meir
       
November  Før 13. Tilbod om utdanningssamtale Les meir
  14. - 20. Undervisningsopptak for vårsemesteret er ope

Les meir

Studentweb

  Veke 47 Start på eksamensperiode for ordinære eksamenar ***

Les meir

       
 Desember 12. Start på registreringsperioden for vårsemesteret Les meir
     
 Januar 3.

Undervisningsstart ordinær undervisning (om ikkje anna går fram av semesterplanen) *

  15. Frist for semesterregistrering (inkludert godkjenning av utdanningsplan, og melding til undervisning og eksamen)

Les meir

  15. Oppmeldingsfrist for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon) Les meir
  15. Frist for å søkje om desentralisert eksamen og særordning ved utsette og nye eksamenar Les meir
  15. Frist for betaling av semesteravgift ** Les meir
  15. Oppmeldingsfrist for privatistar Les meir
       
Februar  8. Internasjonal dag Les meir
  15. Frist for å søke om særordningar til ordinær eksamen

Les meir

  15. Frist for å søke om desentralisert eksamen ved ordinær eksamen

Les meir

       
Mars 1. Frist for å søkje om overflytting frå ein institusjon til ein annan Les meir
  1. Frist for å søkje om utveksling for hausten Les meir
  Veke 10 Eksamensperiode for utsette og nye eksamenar (kontinuasjon) *** Les meir
   20. Frist for å søkje overgang frå årsstudium til bachelorstudium Les meir 
   
Mai  Før 4.  Tilbod om utdanningssamtale  Les meir 
8. - 14. Undervisningsopptak for haustsemesteret Les meir
 

veke 19

Start på eksamensperiode for ordinære eksamenar ***

Les meir

       
August  14. Planlagd studiestart hausten 2018 Les meir

 Med atterhald om endringar.

* Dersom ikkje anna går fram av timeplan/semesterplan ** Dersom ikkje anna går fram av giro/betalingsinformasjon i Studentweb *** Dersom ikkje anna går fram av eksamensplan. Frist for avmelding er 14 dagar før kvar enkelt eksamensdel.