«Kompetanse for framtida»

Emneplanar - haust 2016


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W

Pensum: Betyr at emnet ikkje har pensum.A
Pensum | AIE203 - Kunstlærar
Pensum | ANI113 - Animasjon 3
Pensum | ANI121 - Animasjon 1
Pensum | ANI205 - Animasjon 5
Pensum | ANI210 - Storytelling and Dramaturgy
Pensum | ANI211 - Directing and Producing
Pensum | ANT101 - Animasjonsteori 1
Pensum | ANT201 - Animasjonsteori 3
B
Pensum | BLUBA - Bacheloroppgåve
Pensum | BLUBULL1 - Barns utvikling, leik og læring 1
Pensum | BLUBULL1-A16 - Barns utvikling, leik og læring 1
Pensum | BLUBULL2-D - Barns utvikling, leik og læring 2
Pensum | BLUKKK - Kunst, kultur og kreativitet 
Pensum | BLULSU - Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid

Pensum | BLULSU-D - Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid
Pensum | BLUNHR - Natur, Helse og Rørsle 
Pensum | BLUNHR-D - Natur, Helse og Rørsle 
Pensum | BLUPRA1 - Praksis 1. årssteg, 35 dagar.
Pensum | BLUPRA1-A16 - Praksis 1. årssteg, 25 dagar
Pensum | BLUPRA2 - Praksis 2. årssteg, 40 dagar.

Pensum | BLUPRA2-D - Praksis 2. årssteg, 30 dagar
Pensum | BLUPRA3 - Praksis 3. årssteg, 25 dagar.
Pensum | BLUPRA3-D - Barnehagelærarutdanning Bachelor praksis 3. år deltid
Pensum | BLUSRLE - Samfunn, religion, livssyn og etikk
Pensum | BLUSRLE-A16 - Samfunn, religion, livssyn og etikk
Pensum | BLUSTM - Språk, tekst og matematikk i barnehagelærarutdanninga 
Pensum | BLUSTM-D - Språk, tekst og matematikk i barnehagelærarutdanninga - deltid 

C
D
Pensum | DJM301 - Dokumentar og journalistikk: Forskningstradisjoner, metoder og 
                   historikk
Pensum | DJM302 - Undersøkende journalistikk

Pensum | DJM305 - Samfunnsoppdraget i dokumentar og journalistikk
Pensum | DJM306 - Masteroppgave
Pensum | DJM306D - Masteroppgåve
Pensum | DKL111N - Læringsnettverk og profesjonsfagleg digital kompetanse
Pensum | DKL112N - Læringsdesign for framtidas læringsarbeid
Pensum | DR201 - Inn i teateret III: Skodespelarteknikk og regi 
Pensum | DRHS900 - Strukturelle vilkår for profesjonsutøving

E
Pensum | ENG141 - Grammatikk og leksikologi 
Pensum | ENG141N - Grammatikk og leksikologi 
Pensum | ENG142 - Litteratur og kultur etter 1900 
Pensum | ENG142N - Litteratur og kultur etter 1900 
Pensum | ENG1A-17KFK - Engelsk 1A (1-7) 
Pensum | ENG1A-510KFK - Engelsk 1A (5-10)
Pensum | ENG200 - Sosiolingvistikk
Pensum | ENG211 - Bacheloroppgåve - språk
Pensum | ENG213 - Bacheloroppgåve - litteratur
Pensum | ENG2A-510KFK - Engelsk 2A for 5-10 årssteg, Kompetanse for kvalitet
Pensum | ERAANI201 - ANI201 Specialication 1
Pensum | EXP100 - Examen philosophicum
Pensum | EXP100-AVG - Examen philosophicum, 10 stp (nettstudium, avgiftsbasert)

F
Pensum | FAKH105 - Tre og tradisjonsarbeid
Pensum | FAKH107 - Tekstil- formgiving til utebruk
Pensum | FAKH203 - Visuell kommunikasjon II
Pensum | FAKHPRA3 - Praksis 3, 20 dagar
Pensum | FLM101 - Introduction to film history 
Pensum | FME103 - Photo for media

G
Pensum | GL1-7ENG1A - Engelsk 1A 1-7 
Pensum | GL1-7ENG1B - Engelsk 1B 1-7 
Pensum | GL1-7KOH1A - Kunst og handverk 1, Design og arkitektur
Pensum | GL1-7KOH1B - Kunst og handverk 1 Visuell kompetanse 
Pensum | GL1-7KROP1 - Kroppsøving 1 
Pensum | GL1-7MAT1A - Matematikk 1A 1-7 
Pensum | GL1-7MAT1B - Matematikk 1B 1-7
Pensum | GL1-7MAT2A - Matematikk 2A (1-7)
Pensum | GL1-7MAT2A-D - Matematikk 2A - (deltid) 
Pensum | GL1-7NF1A - Naturfag 1 - Fysikk og kjemi (1-7)
Pensum | GL1-7NF1B - Naturfag 1 - Biologi og geofag (1-7)
Pensum | GL1-7NOR1A - Norsk 1A 1-7
Pensum | GL1-7NOR1A-D - Norsk 1A - (deltid)
Pensum | GL1-7NOR1B - Norsk 1B 1-7
Pensum | GL1-7NOR2A - Norsk 2A
Pensum | GL1-7NOR2A-D - Norsk 2A - (deltid)
Pensum | GL1-7PEL1 - Pedagogikk og elevkunnskap 1 (1-7)
Pensum | GL1-7PEL2 - Pedagogikk og elevkunnskap 2 1-7 
Pensum | GL1-7PEL2-D - Pedagogikk og elevkunnskap 2 
Pensum | GL1-7PEL3 - Pedagogikk og elevkunnskap 3
Pensum | GL1-7PEL3-D - Pedagogikk og elevkunnskap 3 - Deltid
Pensum | GL1-7PRA1 - Praksis 1, 30 dagar
Pensum | GL1-7PRA1-D - Praksis 1, 30 dagar
Pensum | GL1-7PRA2 - Praksis 2, 30 dagar
Pensum | GL1-7PRA2-D - Praksis 2, 30 dagar
Pensum | GL1-7PRA3 - Praksis 3, 30 dagar
Pensum | GL1-7RLE1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (1-7) 
Pensum | GL5-10ENG1 - Engelsk 1 (5-10) 
Pensum | GL5-10ENG2 - Engelsk 2 5-10 
Pensum | GL5-10KROP1 - Kroppsøving 1 
Pensum | GL5-10MAT1A - Matematikk 1A 5-10 
Pensum | GL5-10MAT1B - Matematikk 1B 5-10 
Pensum | GL5-10MAT2A - Matematikk 2A (5-10)
Pensum | GL5-10NF1A - Naturfag 1 - Fysikk og kjemi (5-10)
Pensum | GL5-10NF1B - Naturfag 1 - Biologi og geofag (5-10)
Pensum | GL5-10NOR1A - Norsk 1A 5-10
Pensum | GL5-10NOR1B - Norsk 1B 5-10
Pensum | GL5-10NOR2 - Norsk 2 
Pensum | GL5-10PEL1 - Pedagogikk og elevkunnskap 1 (5-10)
Pensum | GL5-10PEL2 - Pedagogikk og elevkunnskap 2 5-10
Pensum | GL5-10PEL3 - Pedagogikk og elevkunnskap 3
Pensum | GL5-10PRA1 - Praksis 1, 30 dagar
Pensum | GL5-10PRA2 - Praksis 2, 30 dagar
Pensum | GL5-10PRA3 - Praksis 3, 30 dagar
Pensum | GL5-10RLE1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (5-10) 
Pensum | GL5-10SAM1A2 - Samfunnsfag 1A 5-10
Pensum | GL5-10SAM2A - Samfunnsfag 2A

H
Pensum | HI111 - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 300–1536 
Pensum | HI111N - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 300-1536 (nettbasert) 
Pensum | HI112 - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1536–1870 
Pensum | HI112N - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1536-1870 (nettbasert) 
Pensum | HI113N - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1870-2000 (nettbasert) 
Pensum | HI202 - Norske kystsamfunn 1600-1920 - økonomiske og sosiale kontrastar?
Pensum | HI208 - Spania – identitetar, nasjonar, regionar 
Pensum | HI210 - Historie - bacheloroppgåve
Pensum | HUM101 - Humanistisk innføringsemne
Pensum | HUM102 - Kurs i oppgåveskriving
Pensum | HUM103N - Humanistisk innføringsemne, Nettbasert (ex.fac. utan skrivekurs)

I
Pensum | IFL101 - Motorisk læring 
Pensum | IFL105 - Frå fjøre til fjell 
Pensum | IFL112 - Naturguiding i fjordlandskap
Pensum | IFL113 - Naturguiding som profesjon
Pensum | IFL116 - Idretts- og kroppsøvingsdidaktikk 
Pensum | IFL201 - Prestasjonsutvikling
Pensum | IFL203 - Friluftsliv I 
Pensum | IFL205 - Helse
Pensum | INF121 - PR og kommunikasjon 1: Teoriinnføring med praktiske øvingar 
Pensum | INF211 - Informasjon 3: Samfunnskommunikasjon 
Pensum | INF212 - Informasjon 4: Informasjonsteori med prosjektpraksis 
Pensum | IPA106 - Forvaltningsarbeid
Pensum | IPA106-AVG - Forvaltningsarbeid (nettstudium)
Pensum | IPA107 - Offentlig rett 1 
Pensum | IPA107-AVG - Offentlig rett 1 (nettstudium) 
Pensum | IPA111 - Samfunnskunnskap 
Pensum | IPA112 - Forvaltningskunnskap 
Pensum | IPA113 - Regional development in the European Union 
Pensum | IPA171 - Grunnleggande innføring i leiing 
Pensum | IPA171KURS - Grunnleggande innføring i leiing
Pensum | IPA202 - Samfunnsplanlegging og innovasjon 
Pensum | IPA213 - The European Union and Regional development: theories and practice 
Pensum | IPA301 - Regional planlegging og utvikling
Pensum | IPA302KOMP - Prosessleiing i samfunn og organisasjonar (samarb. med 
Utviklingskompetanse AS)
Pensum | IPA304 - Leiing og personalutvikling 
Pensum | IPA307 - Forskingsmetode og vitskapsteori
Pensum| IPA308 - Masteroppgåve i samfunnsplanlegging og leiing (30 stp)
Pensum| IPA309 - Masteroppgåve i samfunnsplanlegging og leiing (45 stp)
Pensum | IPA311K - Helse og omsorg i plan 
J

Pensum | JOA203 - Journalistikk 3 for avis
Pensum | JOF203 - Journalistikk 3 for fjernsyn
Pensum | JOR203 - Journalistikk 3 for radio
Pensum | JOU100 - Innføringsemne i journalistisk arbeidsteknikk
Pensum | JOU101 - Journalistikk 1 
Pensum | JOU151 - START - studium i journalistikk
Pensum | JOU152 - Digital journalistikk
Pensum | JOU204 - Journalistikk 4

K
Pensum | KOH115 - Trearbeid, bruksformdesign
Pensum | KOH117 - Tekstil - design og redesign
Pensum | KOH131UTV - Visuell kommunikasjon for utvekslingsstudentar 
Pensum | KOH132 - Arkitektur
Pensum | KOH134 - Funksjonell design
Pensum | KOH138 - Fagdidaktikk, kunst- og formkultur
Pensum | KOH203 - Visuell kommunikasjon II
Pensum | KOMPASS - Kompetanseutvikling for assistentar i barnehage (KOMPASS)

Pensum| KOMPASS2 - Kompetanseutvikling for assistentar i barnehage 2 (KOMPASS)
Pensum | KUM301 - Nasjon, kultur og religion  
Pensum | KUM302 - Vitenskapsteori og metode inkl. prosjektomtale/oppgåvedisposisjon 
Pensum | KUM306 - Masteroppgåve i Kulturmøte
Pensum | KUM306D - Masteroppgåve i Kulturmøte

L
M
Pensum | MAT110-AVG - Grunnleggande tallære, algebra og didaktikk 
Pensum | MAT110-KFK - Grunnleggande tallære, algebra og didaktikk 
Pensum | MAT130-AVG - Matematikkdidaktikk
Pensum | MAT130-KFK - Matematikkdidaktikk
Pensum | MD201 - Strategic design
Pensum | MEI301 - Meistring og myndiggjering – samhandlingsperspektivet
Pensum | MEI303 - Forskingsmetode og vitskapsteori
Pensum| MEI304 - Masteroppg. i helse og sosialfag - meistring og myndiggjering (30 stp)
Pensum| MEI305 - Masteroppg. i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering (45 stp)
Pensum | MEV221 - Medievitenskap 3 – Fra fag til forskning: Hvordan analysere medier 
Pensum | MID117 - Fleirkamera og eventproduksjon
Pensum | MID118 - Media Concept Development and Pre-production
Pensum | MID128 - Web front-end design
Pensum | MID131 - Introduksjon til Media, IKT og design 
Pensum | MID211 - Nye medium
Pensum | MKH101BS - Mat, kosthald og helse 1 (1-7) 
Pensum | MKH101US - Mat, kosthald og helse 1 (5-10)
Pensum| MKK101 - Mat, kultur og konservering 1
Pensum | MNT211BHG - Rettleiings- og mentorutdanning 1 
Pensum | MNT202 - Mentorutdanning 2 
Pensum | MOK101 - Markeder og kontekster - en innføring
Pensum | MUS101 - Inn i musikken 1
Pensum | MUS102 - Musikk i barneskulen
Pensum | MUS105 - Musikkteknologi 1
Pensum | MUS201 - Musikk i kulturskulen
Pensum | MUS208 - Ensembleleiing
Pensum | MUS212 - Arrangering

N
Pensum | NAMABHG - Naturfag og matematikk i barnehagen 

Pensum | NF101B - Naturfag 1 - Fysikk og kjemi (1-7)
Pensum | NF101U - Naturfag 1 - Fysikk og kjemi (5-10)
Pensum | NF102U - Naturfag 1 - Biologi og geofag (5-10)

Pensum | NF102B - Naturfag 1 - Biologi og geofag (1-7)
Pensum | NF103U - Naturfag 2 - Fysikk og kjemi (5-10)
Pensum | NIS101 - Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar I 
Pensum | NLIT101 - Å lese Noreg. Norsk litteratur i omsetting 
Pensum | NOR2LSN - Norsk 2: Lese- og skriveopplæring (nettbasert med avgift)
Pensum | NO101N-AVG - Språket som struktur
Pensum | NO103N-AVG - Tekst og struktur
Pensum | NO111S - Språket som struktur
Pensum | NO113S - Tekst og struktur
Pensum | NO121 - Nynorsk i opplæringa 1

Pensum | NO121-813KFK - Nynorsk i opplæringa del 1, Kompetanse for kvalitet
Pensum | NO201 - Nynorsk skriftkultur
Pensum | NO203 - Livshistorier: biografi og roman
Pensum | NO211 - Bacheloroppgåve / individuell oppgåve i norsk (nordisk) språk

Pensum | NO213 - Bacheloroppgåve/individuell oppgåve i norsk (nordisk) litteratur
Pensum | NO221 - Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk 1
Pensum | NOIN101 - Norsk språk, samfunn og høgskulekultur – ei innføring
Pensum | NYN301 - Skriftkultur. Ei innføring
Pensum | NYN302 - Vitskapsteori og metode
Pensum | NYNMGOPPG - Masteroppgåve
Pensum | NYNMGOPPGD - Masteroppgåve

O
Pensum | OUT101 - Outdoor Media Production - Communicating outdoor adventure and  
experiences
P
Pensum | PDOC201 - Photo Documentary; People and Places
Pensum | PDOC202 - Photo Documentary; Capturing Moments
Pensum | PPU120-15 - PPU: Fagdidaktikk - Norsk, 15 stp
Pensum | PPU120-30 - PPU: Fagdidaktikk - Norsk, 30 stp
Pensum | PPU121-15 - PPU: Fagdidaktikk – Religion, livssyn og etikk, 15 stp
Pensum | PPU122-15 - PPU: Fagdidaktikk - Matematikk, 15 stp 
Pensum | PPU122-30 - PPU: Fagdidaktikk - Matematikk, 30 stp 
Pensum | PPU123-15 - PPU: Fagdidaktikk - Kroppsøving, 15 stp 
Pensum | PPU123-30 - PPU: Fagdidaktikk - Kroppsøving, 30 stp 
Pensum | PPU124-15 - PPU: Fagdidaktikk - Musikk , 15 stp
Pensum | PPU124-30 - PPU: Fagdidaktikk - Musikk, 30 stp
Pensum | PPU127-15 - PPU: Fagdidaktikk - Naturfag, 15 stp
Pensum | PPU127-30 - PPU: Fagdidaktikk - Naturfag, 30 stp
Pensum | PPU128-15 - PPU: Fagdidaktikk - Framandspråk, 15 stp
Pensum | PPU128-30 - PPU: Fagdidaktikk - Framandspråk, 30 stp.
Pensum | PPU130-15 - PPU: Fagdidaktikk - Samfunnsfag, 15
Pensum | PPU130-30 - PPU: Fagdidaktikk - samfunnsfag, 30

Pensum | PPU131-15 - PPU: PPU: Fagdidaktikk - Mediefag, 15 stp

Pensum | PPU131-30 - PPU: PPU: Fagdidaktikk - Mediefag, 30 stp
Pensum | PPU1-R15 - Pedagogikk 1 

Pensum | PPU1D-R15 - Pedagogikk 1, deltid

Pensum | PPUD112 - Pedagogikk 2
Pensum | PPUD111-Y - Pedagogikk 1
Pensum | PPUD120-15 - PPU: Fagdidaktikk - Norsk, 15 stp
Pensum | PPUD120-30 - PPU: Fagdidaktikk - Norsk, 30 stp
Pensum | PPUD121-15 - PPU: Fagdidaktikk – Religion, livssyn og etikk
Pensum | PPUD121-30 - PPU: Fagdidaktikk – Religion, livssyn og etikk
Pensum | PPUD122-15 - PPU: Fagdidaktikk - Matematikk, 15 stp
Pensum | PPUD122-30 - PPU: Fagdidaktikk - Matematikk, 30 stp
Pensum | PPUD123-15 - PPU: Fagdidaktikk - Kroppsøving, 15 stp 
Pensum | PPUD123-30 - PPU: Fagdidaktikk - Kroppsøving, 30 stp 
Pensum | PPUD124-15 - PPU: Fagdidaktikk - Musikk , 15 stp
Pensum | PPUD124-30 - Fagdidaktikk – Musikk, 30 stp
Pensum | PPUD127-15 - PPU: Fagdidaktikk - Naturfag, 15 stp
Pensum | PPUD127-30 - PPU: Fagdidaktikk - Naturfag, 30 stp
Pensum | PPUD128-15 - PPU: Fagdidaktikk - Framandspråk, 15 stp
Pensum | PPUD128-30 - PPU: Fagdidaktikk - Framandspråk, 30 stp.
Pensum | PPUD130-15 - PPU: Fagdidaktikk - Samfunnsfag, 15
Pensum | PPUD130-30 - PPU: Fagdidaktikk - samfunnsfag, 30

Pensum | PPUD131-15 - Fagdidaktikk - Mediefag, 15 stp
Pensum | PPUD131-30 - Fagdidaktikk - Mediefag, 30 stp
Pensum | PPUD-PRA1 - Praksisplan PPU deltid 1. periode
Pensum | PPUD-PRA2 - Praksisplan PPU deltid 2. periode
Pensum | PPU-PRA1 - Praksisplan PPU heiltid 1. periode
Pensum | PPY121 - Yrkesdidaktikk 1 
Pensum | PPY122 - Yrkesdidaktikk 2 
Pensum | PROSB - Prosessledelse i plan- og utviklingsarbeid (i samarbeid med 
Utviklingskompetanse AS)
R
Pensum | REL111 - Bibelen - tekst og tolking 
Pensum | REL112 - Religion og livssyn 
Pensum | REL113N-AVG - Tru og tradisjon 
Pensum | REL114N-AVG - Religions- og livssynsundervisning i et flerkulturelt samfunn 
Pensum | REL115 - Film, populærkultur og livstolkning 
Pensum | REL142 - Kurs i oppgåveskriving for religionsfag
Pensum | REL207 - Livssynsmarknad og livssynsdebatt
Pensum | REL207N-AVG - Livssynsmarknad og livssynsdebatt
Pensum | REL212 - Sjølvstendig arbeid
Pensum | REL212N-AVG - Sjølvstendig arbeid (avgiftsbasert)
Pensum | REP201 - Reportasjearbeid i framand kultur
Pensum | REP202 - Ekstern medieproduksjon
Pensum | RUS301 - Rus som kulturelt og sosialt fenomen

S
Pensum | SABVP111 - Innføring i samfunnsvitskaplege emne
Pensum | SABVP121 - Individretta emne og organisasjonskunnskap
Pensum | SABVP122 - Prosjektpraksis
Pensum | SABVP131 - Klientretta praksisstudium
Pensum | SAJ101 - Innføring i norsk samfunnsliv
Pensum | SAK101-K - Saksbehandling og tjenesteyting i helse- og omsorgstjenesten
Pensum | SASOS111 - Innføring i samfunnsvitskaplege emne
Pensum | SASOS121 - Individretta emne og organisasjonskunnskap
Pensum | SASOS122 - Prosjektpraksis
Pensum | SASOS131 - Klientretta praksisstudium
Pensum | SASOS235 - Klientretta tema, integreringsemne og bacheloroppgåve
Pensum | SRS101N - Skuleretta samfunnsfag: Natur og samfunn i Noreg (nettbasert 
m/avgift)
Pensum | SRS103N - Skuleretta samfunnsfag: Politikk og demokrati, kontinuitet og 
                    vendepunkt (nettbasert m/avgift)

Pensum | STY301 - Styrarutdanning
T
Pensum | TIND101 - Tindeveglederaspirant
Pensum | TIND102 - Tindevegleder
Pensum | TOD101 - Teaterproduksjon 1: Skodespelarteknikk og ensemblebyggjing 
Pensum | TOD102 - Teaterkunnskap 
Pensum | TOD105 - Adaptation and script writing 


U
Pensum | UL301 - Overordna perspektiv på inkludering i barnehage og skule
Pensum | UL305 - Vitskapsteori og forskingsmetode
Pensum | UL306 - Masteravhandling, heiltid
Pensum | UL306D - Masteravhandling, deltid
Pensum | ULMA303 - Problemløysing og modellering 
Pensum | ULNO304 - Norskfaget, norsklæraren og klasserommet
Pensum | ULSP303 - Språk- og leseutvikling

W
Pensum | WD201 - Web Documentary