«Kompetanse for framtida»

Søknad om grunngjeving for eksamenskarakter

Frist for å be om grunngjeving for karakter: Ei veke etter at karakteren vart kunngjort.
Vi gjer merksam på at namnet ditt vil verte gitt til sensor, når du søkjer grunngjeving.
Dette fordi sensor skal kunne velje gje munnleg grunngjeving.

(jf. UH-lova § 5-3 Klage over karakterfastsetting – rett til grunngjeving).

 

Vi treng desse opplysningane om deg. Felt merka med * må fyllast ut.
Namn:*
Adresse:*
Postnummer:*
Poststad:*
E-post:*
Emnekode og emnenamn:*
Eksamensform:*
Kandidatnummer ved eksamen:*
Studentnummer:*
Ikkje fyll ut denne:*