«Kunnskap for framtida»

Canvas

Høgskulen i Volda har erstatta Fronter med Canvas, eit nytt Learning Management System (LMS). Fronter vil være tilgjengeleg slik at det er mulig å hente ut informasjon.

Logg på Canvas

Logg på Fronter