«Kompetanse for framtida»

Nyaste innlegg

feide_220.jpg

Endra pålogging i SAP-portalen

Frå 25.9.2014 vil pålogging til SAP-portalen gå til ein ny URL. Årsaka til endringa er at DFØ (Direktoratet for økonomiforvaltning) tek i bruk ny løysing for pålogging, som vil gi ei pålogging for mange av DFØ sine system. Dei tilsette som kun brukar SAP-portalen vil ikkje merke endringa på anna måte enn at pålogging no skjer til ny URL. Endringa vil gjelde for administrativt tilsette som registrerer både arbeidstid og fråvær, og for fagleg tilsette i samband med registrering av fråvær.

INFO_FOTO_BYGG_BK_rgb_MONA_KLAUSEN_2012_4_130x100.jpg

Temadag om PhD

«Kunnskap for framtida» er visjonen for Høgskulen i Volda. Utdanningsnivået i det norske samfunnet er stigande. Innafor høgare utdanning ser vi tendensar til større einingar, og somme høgskular har allereie fått eigne doktorgrader. Korleis skal HVO plassere seg ?

I_klasserommet_-_Peder_Haug_og_Thor_Ola_Engen_-_Abstrakt_Forlag.jpg

Har sett på kvardagen i klasserommet

Dei to professorane Peder Haug og Thor Ola Engen gitt ut boka «I klasserommet». Målet er å spreie meir kunnskap om det som skjer i klasseromma. – Vi veit at det er mangel på innsikt i korleis kvardagen i skulen faktisk er. Det blir snakka mykje om korleis dagane bør vere, men ikkje så mykje om korleis dei faktisk blir, seier Haug.

Edel_Vatne,_Sverre_Liestol_og_Per_Halse_220.jpg

Milliongåve til mediefag

Kunnskapsdepartementet har tildelt Høgskulen i Volda ei ekstraløyving på 4,2 millionar kroner til oppgradering av digitalt utstyr ved Avdeling for mediefag. – Årets julegåve, jublar dekan Sverre Liestøl.

Nettsider_111212.jpg

Reviderte nettsider i ny profil

Høgskulen i Volda lanserer i dag oppdaterte nettsider. Sidene skal vere enklare å navigere i, meir oversiktlege og i samsvar med høgskulen sin nye reviderte grafiske profil.

nyhende_paa_innsida_lite.jpg

Gode nyhende

Frå og med no kjem du som tilsett ved Høgskulen i Volda, til å bli møtt av rykande ferske nyhende når du loggar inn på området for tilsette. Nyhenda er laga av og for tilsette ved høgskulen.

INFO_FOTO_FAGLEGE_ARRANGEMENT_Historisk_institutt_40_ar_BIRGITTE_BOEN_2012_1-220.jpg

Markerte 40 år med boklansering

I samband med at Historisk institutt markerte sitt 40-års jubileum, laga dei tilsette ved instituttet ei ny bok. «Frå Volda til verda» er ei historisk bok som tek for seg dei nære og fjerne kulturmøta.

amdam-j_130.jpg

Rekordhøgt studenttal

- Høgskulen i Volda reknar med å ha 3500 aktive studentar i 2010. Dette er ny rekord, seier rektor Jørgen Amdam. NRK Dagsrevyen hadde studiestarten i Volda og rekrutteringa til læraryrket som toppoppslag tysdag 17. august.

annleggsleder130.jpg

Nybygget: Under 3 uker igjen

Den 8. februar skal det nye kontorbygget bak Berte Kanutte-huset ved Høgskulen i Volda stå ferdig. Anleggsleder Kjell Trandal sier det blir en hektisk tid fremover, men at arbeiderne er i rute.

KLIMA_130.jpg

Ny vidareutdanning i lokal klimaplanlegging

Klimagassutslepp er eit globalt problem, men utslepp skjer lokalt. Kva kan og må norske kommunar bidra med for å takle desse utfordringane? Vidareutdanning i lokal klimaplanlegging har oppstart i januar 2010, og er eit tverrfagleg studium med fokus på teoretiske og praktiske løysingar.