«Kompetanse for framtida»

Sikkerhetspolicy

Høgskulen i Volda har utarbeidd eigen sikkerheitspolicy og IT-reglement for IKT-tenester

Ved spørsmål, ta kontakt med IT-leiar Stig Flåskjer