«Kompetanse for framtida»

Høgskulen sine PC-ar

Det er om lag 330 student-PC-ar fordelt på dei ulike bygga på Campus. Desse er fordelt på auditorium, studentlabbar, grupperom og spesialrom.  Nokre av romma vert og brukt til undervisning og eksamen, og vert då ikkje tilgjengeleg i somme periodar, til dømes BK330. Alle labbane har tilknytt skrivarar. Dei fleste av desse kan og brukast frå din berbare herifra.

Opne labbar:   Lukka  labbar:
Aasen   Aasen
Rundellar i lobbyen   Aasen 112
Berte Kanutte (BK)   Berte Kanutte (BK)
Biblioteket   Språklabb
253   Idrettsbygget
330   I1
377   I3
Kaarstad   I4
I gangen 1 etasje   Kaarstad
  Kunst og handverk
 
  Strøm
    Animasjon
    Nettdesk
    Redaksjonen
    Setteriet