«Kompetanse for framtida»

Grøn IT

Vi på IT-avdelinga ved HVO ynskjer å ha fokus på miljø.

Tiltak frå vår side er mellom anna:

  • Kjeldesortering av avfall
  • Gjenbruk av ustyr, gamalt utstyr her vert gjeven til skular i nærområdet
  • Straumvenlege PC-ar og skjermar
  • Melding til leverandørar ang emballasjebruk
  • Straumsparar på PC-ar (Test foreløpig, ikkje i bruk på alle maskinar endå)
  • Tilbakelevering av brukte tonerkassettar (print)
  • Printkvote, så ein ikkje kan skrive ut endelaus mengd med papir
  • Virtualisering, færre serverar blir mindre straum og mindre maskinavfall 

Gode forslag mottas gjerne, og så vil vi sjå korleis det eventuelt kan la seg gjere.