«Kompetanse for framtida»

Utskrift og kopiering

 

Påfylling av utskriftskvote - logo til Safecom

Fyll på utskriftskvota di (Støttar kun Internett Explorer)

 Skriv ut frå PCen/Mac-en/mobilen/nettbrettet ditt (Instruksar her!) 

 

Framgangsmåte for å ta i bruk studentkortet til kopi og print

Første gong du skal nytte den nye print ordninga må du aktivere studentkortet ditt. Dette skal gjerast berre ein gong, og du har to alternativ. Ved problem ta kontakt med IT-hjelp i perioda 8:00-15:30.

 NB: Mister du kortet ditt og får eit nytt, må det nye aktiverast. Bruk alternativ 2.

Alternativ 1:

Gå til administrasjon av utskrift her

 • Logg på med brukarnamnet og PIN-koda ditt i innloggingsbiletet.
 • Velg "Oppsett".
 • Velg Kort/PUK kode
 • Velg Generer ny PUK kode og skriv ned PUK koden.
 • Ta med PUK-koden og kortet ditt til ein av dei store fargeskrivarane (kombinert skrivar/kopimaskin)
 • Dra kortet og oppgje PUK-kode når du får spørsmål om det
 • Tast pin-kode (4 siffer) Bekreft med OK
 • Tast pin-kode igjen
 • Du blir så logga av, og kortet ditt er registrert/aktivert!
 • No fungera kortet ditt på alle skrivarar/Kopimaskiner på heile Campus.
 • Dra kortet på nytt og vel funksjon Utskrift, kopiering eller scan til e-post (gratis)

Alternativ 2:

 • Gå til ein student-PC og logg på med ditt brukarnamn
 • Vel Fil -"skriv ut". Sjekk at namn på skrivaren er Safecom
 • Då skal få tilsendt  PUK-koda på e-post. Sjekk @hivolda e-posten her (Dersom du ikkje får denne e-posten, bruk framgangsmåte 2 i staden.)
 • Skriv ned PUK -koda som ligg i e-posten frå Safecom.
 • Ta med PUK-koden og kortet ditt til ein av dei store kopimaskinene (kombinert skrivar/kopimaskin)
 • Dra kortet og tast PUK-kode når du får spørsmål om det
 • Tast pin-kode (4 siffer) Bekreft med OK
 • Tast samme pin-kode igjen. Bekreft med OK
 • Du blir så logga av, og kortet ditt er registrert/aktivert!
 • No fungera kortet ditt på alle skrivarar/Kopimaskiner på heile Campus.
 • Dra kortet på nytt og vel funksjon Utskrift, kopiering eller scan til e-post  (gratis) 

PDF Last ned rettleiing om korleis skrive ut og bruk av kort

Påfylling av konto

Alle studentane vil i utgangspunktet ha 30 utskrifter på kontoen sin. Du kan fylle på meir på kontoen ved å nytte den nettbaserte påfyllingstenesta Safecom. Tenesta tek dei fleste kjende betalingskort.

Høgskulen sitt organisasjonsnummer er 974809672.

Tenesta gir også oversikt over saldo på utskiftskontoen. Ubrukt utskriftskvote vert overført neste semester, men vert ikkje utbetalt etter studietida er over.


 

Dei nye multifunksjonsmaskinene kopierer og skriv ut i farge eller svart/kvitt. Dei inneheld óg nye funksjonar, mellom anna scanning til e-post og etterbehandling i form av stifting og bretting til hefte.

Maskinene er utstyrt med lesar for studentkort, og er er plasserte på dei vanlege studentutskriftsstadene på høgskulen sine bygg.

 

Pris

 • Svart/hvit, A4, enkelsidig 0,60 kr/ark

 • Svart/hvit, A4, dobbelsidig 1,00 kr/ark

 • Svart/hvit, A3, enkelsidig 1,20 kr/ark

 • Svart/hvit, A3, dobbelsidig 2,00 kr/ark

 • Farge, A4, enkelsidig 1,20 kr/ark

 • Farge, A4, dobbeltsidig 2,20 kr/ark

 • Farge, A3, enkeltsidig 2,40 kr/ark

 • Farge, A3, dobbeltsidig 4,40 kr/ark

Alle priser er i norske kroner og er inkl. mva. Prisene gjelder både utskrift og kopiering.

Det er mange fordeler med ett slikt system.

 • Du skriver ut på den skrivaren som passer best.
 • Du må være ved skrivaren for å starte utskrifta.
 • Du har muligheit for å angre deg og kansellere utskrifta.
 • Sikkerhet i at utskrifter ikkje sendes til feil skrivar.
 • Andre kan ikkje ta med seg dine utskrifter.
 • Ingen utskrifter blir liggande igjen på skrivar.
 • Mindre «unødvendige» utskrifter gir mindre trafikk på skrivar.
 • Du kan skanne dokumentar og få dem tilsendt på som PDF-vedlegg i ein e-post.(Gratis)