«Kunnskap for framtida»
Studiebygda Volda

                 

mobilprint.png 

(English version below)

Nå kan du skrive ut fra hvilken som helst enhet du ønsker, PC/Mac, mobil eller nettbrett:

MOBILPRINT

1 - Logg inn på Mobilprint med ditt Feidebrukernavn/passord.

2 - Velg «Velg fil»

3 - Bla til den filen/dokumentet du vil skrive ut

4 - Velg «Neste»

5 - Logg ut (eller gjenta 2, 3 og 4 for hvert dokument du vil skrive ut)

6 - Gå til en av kopimaskinene/printerne og hent ut utskriften med kortet ditt

EpostPrint

Send de dokumentene du vil ha skrevet ut som vedlegg til mobilprint@hivolda.no

Hvis du bruker en annen epostadresse enn du vanligvis sender utskriftsjobber fra, vil du motta en epost som som ber deg om å registrere epostadressen din i printsystemet (dette gjelder første gang for hver adresse du ev. sender fra)

Gå til en av kopimaskinene og hent ut utskriften med kortet ditt.

------------------------------------

English version:

Now you can print directly from PC/Mac, smartphone or tablet:

MOBILPRINT

1 - Log in at Mobilprint with your student username and password.

2 - Choose the "Velg fil"-button (Norwegian for "select file")

3 - Browse to the document you want to print

4 - Choose "Neste" (next)

5 - Log out (or repeat steps 2, 3 and 4 for each document you wish to print)

6 - Go to one of the copiers/printers and collect your printout using your student card

EMAIL printing

Send the documents you wish to print as attachments to mobilprint@hivolda.no

If this is the first time you send from this address, you will receive an email requesting you to register your email address in the printing system. 

Go to one of the copiers/printers and collect your printout using your student card