«Kompetanse for framtida»

Pilotmidlar

Digitalisering i undervisninga gir mulegheiter for å leggje til rette for varierte læringsformer og heve utdanningskvaliteten. Pilotmidlane skal medverke til at fagleg tilsette får prøve ut ulike typar teknologi og nye utdanningsdesign. Midlane skal og så bidra til kompetanseutvikling mellom tilsette ved HVO ved at fagmiljø prøver ut nyt teknologi og formidlar erfaringane frå dette til kollegaer. Piloten skal utviklast i samarbeid med støttemiljøet for e-læring ved IT-kontoret.

Lenke til utlysinga våren 2017
Lenke til søknadsskjemaet

Kontaktinformasjon: beta@hivolda.no