«Kompetanse for framtida»

E-post

Alle tilsette og studentar på høgskulen har si eiga e-post adresse. Studentane har sin e-post i Office 365 skya, medan tilsette har sin på ein lokal Exchange server. Det er eit par ting som kan vere greitt å vite:


Korleis sette opp epost på mobiltelefon/nettbrett:


Sidan dei forskjellige mobiltelefonane har ulike menyval går vi ikkje i detalj her, men kort fortalt:

Tilsett: Vel tilkoplingstype ‘Exchange’. Serveren sitt namn er webmail.hivolda.no, brukarnavn er "brukarnavn"@hivolda.no.
Student: Sjå her.

Korleis vidaresende eposten:


Dersom ein ikkje vil følgje med på fleire epost kontoar kan det vere greitt å få alle til å sende til same. Her er oppskrifta på korleis:

Tilsett: Det er forklart i detalj her.
Student: Sjå her.