«Kunnskap for framtida»

Valstyre

Nytt valstyre med funksjonstid 01.01.2015 - 31.12.2018:

Leiar: Mona C. Andersen
Nestleiar: Odd Helge Mjellem Tonheim (permisjon)

For dei faglege tilsette
  Sissel Midtlid, Bente Hasle og Odd Helge Mjellem Tonheim
1. vara: Nils Magne Magerøy, 2. vara: Sofie Holmen, 3. vara: Hans Martin Dypvik


For teknisk/administrativt tilsette:
 Mona-Cesilie Andersen og Hans Førde
1. vara: Ragnhild Korsbrekke

For studentane: Magnus Schalde og Marie Dahle Storfjord