«Kunnskap for framtida»

Nominerte kandidatar til Høgskulestyret 2017

MATIAS HAGEN 

Alder: 23 år 
Studerer: Pr, Kommunikasjon og Media
Interesser: Rokken, god stemning og frivillig arbeid

OM JEG BLIR VALT TIL HØGSKULESTYRET, VIL JEG:

Hjelpe studenter ved å legge fram viktige og relevante saker.

DU SKAL STEMME PÅ MEG FORDI:

Synes jeg er en ganske jovial type, i tillegg vil jeg hjelpe Høgskulen i Volda til å bli best.

MARIE HAVNSUND

Alder: 24 år 
Studerer: Master i undervisning og læring, norsk
Interesser: Venner, musikk og studentpolitikk

OM JEG BLIR VALT TIL HØGSKULESTYRET, VIL JEG:

Jobbe for studentvelferd, studiekvalitet og læringsmiljø. Jeg skal være en person som lytter til deg og taler din studentstemme i Høgskulestyret.

DU SKAL STEMME PÅ MEG FORDI:

Å sitte i Høgskulestyret krever mye. Jeg er kjent med ledelsen og har ingen problem med å si akkurat det jeg mener. Det møtespråket som brukes i styret er preget av å være tungt og faglig. Jeg kan det språket. Studentrepresentanter blir ofte passiv møtepynt for at det skal se bra ut i referatene. Jeg er ingen møtepynt. Gjennom arbeidet jeg har gjort i læringsmiljøutvalget, studenttinget og i arbeidsutvalget i STiV har jeg blitt kvalifisert til å fylle den krevende rollen som studentrepresentant. Jeg har en bred kompetanse om det skolepolitiske og undervisningssituasjoner. Studentmassen som skal representeres består av enkeltindivider med en egen hverdag der alle har ulike behov. Jeg skal være studentenes sterke stemme. Stem på meg!


Ole Marius Moe

Alder: 36 år
Studerer: Barnehagelærarutdanning
Interesser: politikk, musikk, utviklingspsykologi, barnehage, bil, familie, fortball, ( ikkje i rekkefølge).

Om jeg blir valt til Høgskulestyret, vil jeg:

Være ei røyst for mine medstudentar sine interesser. engasjere meg  i saker  studentane er opptekne av i STIV.  Ikkje være ein blyg mann når eg arbeider på vegne av eller for andre sine interesse. 

DU skal stemme på meg fordi:

DU skal stemme på meg for at: eg vil arbeide for avgjerder som er i studentane si interesse. eg er ein som ikkje er redd for å argumentere mot avgjerder eg ueinig i. eg har høg arbeidsmoral når eg vert gjeven utfordringar.

NIKOLAI HANNEVIK NORDLID

Alder: 23 år 
Studerer: Barnevernspedagog 2. Året
Interesser: Det jeg liker best å holde på med, er å delta i og være med å skape en innholdsrik og gøy studietilværelse for alle. Studentmiljøet i Volda er fantastisk og jeg digger å være en del av det. 

OM JEG BLIR VALT TIL HØGSKULESTYRET, VIL JEG:

Arbeide for å sette studentfotavtrykk i styret, gjennom være en aktiv stemme. Jeg har gjennom deltakelse i mange forskjellige organisasjoner, som Høyskolestyret, Rokken, Fadderveka og STiV, skaffet meg et bredt nettverk, som gjør at jeg har god oversikt over hva studenter bryr seg om. Dette vil jeg ta med meg inn i styret. 

DU SKAL STEMME PÅ MEG FORDI:

Jeg har en ønske om å gjøre studietilværelsen bra for alle studenter. Etter ett år i styret, har jeg blitt trygg i posisjonen og har lyst til å gjøre enda mer for høgskolens studenter. Jeg bryr meg virkelig om studenter og at vi sammen må jobbe for at vår tilværelse her i Volda skal bli bedre, mer lærerik og spennende. 

 

Karoline Strand

Alder: 23 år
Studerer: Master i Samfunnsplanlegging og ledelse
Interesser: Studentpolitikk er uten tvil det kjekkeste jeg vet om! Dette er grunnen til at jeg har vært aktiv i Studenttinget i mine fem år som student i Volda, ogaå som leder de to siste årene.

Om jeg blir valt til Høgskulestyret, vil jeg:

Jeg har et ønske om at at alle studenter skal bli hørt, og at det legges til rette for den enkeltes studiehverdag. Jeg vil arbeide aktivt for å fremme deres meninger og interesser i studiehverdagen. Det er viktig at beslutningene som tas i styret skal komme ALLE studenter til gode, ikke bare enkeltgrupper.

DU skal stemme på meg fordi:

Jeg brenner for å gjøre vår felles studiehverdag bedre. I løpet av min tid som over middels engasjert i studentenes rettigheter og velferd, har jeg opparbeidet meg erfaring og kunnskap, i tillegg til god kontakt med ansatte og rektor ved høgskolen. Jeg er en person som er kjent for å være åpen, samarbeidsvillig og løsningsorientert. Dette tror jeg vil komme godt med i styrets arbeid det kommende året. Jeg håper med dette at du vil gi meg tilliten til å representere studentene i høgskolestyret. Godt valg!

Kaisa-Laura Voor-Voort

Alder: 23 år 
Studerer: Sosionom 
Interesser: Gå tur, matlaging, filmer/serier

OM JEG BLIR VALT TIL HØGSKULESTYRET, VIL JEG:

Gjøre alt jeg kan for at studentene skal bli hørt, så vi kan sikre oss en god framtid her på høgskulen. 

DU SKAL STEMME PÅ MEG FORDI:

Jeg har sett hvor flinke de tidligere studentrepresentanter  har vært og vil fortsette arbeidet med å ivareta det flotte studentmiljøet på høgskulen i Volda og fremme studentenes interesser. Jeg er en rettferdig person, tar på meg ansvar og tør å si min mening.