«Kunnskap for framtida»

Val av studentrepresentantar til Høgskulestyret 2017

I perioden 19. april til 3. mai skal to student­representantar og to vara veljast inn i Høgskulestyret.

Les meir om dei nominerte her:

Studentrepresentant i Høgskulestyret får vere med å bestemme viktige saker på høgskulen. Høgskulestyret har om lag sju møter i året og studentrepresentantane blir velt for eit år om gongen.

Høgskulestyret sine oppgåver:
Styret er det øvste organet ved Høgskulen i Volda. Dei har ansvar for at den faglege verksemda held høg kvalitet og for at institusjonen blir drevet effektivt, i samsvar med lover og dei rammene som overordna styresmakt gir.


Stem her
I perioden 19. april kl. 00:00 til 3. mai 2017 kl. 23:59 skal det velges 2 faste studentrepresentanter, samt to vararepresentanter.

Du kan stemme på én kvinnelig og én mannlig kandidat.

Valget foregår via SurveyXact og du finner en link til skjemaet i studenteposten din, logg deg på her: e-post studenter

Det er viktig å bruke stemmeretten din uansett om det gjelder Stortingsvalg, kommunevalg eller studentvalg – vi trekker derfor ut en vinner av en iPad blant de som stemmer.

Stem her
Viktige datoar for studentrepresentantvalet:
22. februar – 28. mars: Nominasjonsperiode
3. april kl. 13.00: Svarfrist for de nominerte
5. april: Presentasjon av studentrepresentantane
19.- 3. mai: Elektronisk val i SurveyXact

Les meir i valreglementet om nominasjon og gjennomføring av val.