«Kunnskap for framtida»

Nyhende

FoU-prisen til Tor Arne Haugen
IMG_2323_220.jpg Forskings- og utviklingsprisen ved Høgskulen i Volda vart i dag utdelt for tolvte gong, og gjekk til professor Tor Arne Haugen. Han er ein ung forskar som i løpet av kort tid har oppnådd særs mykje.
Les meir 22.09.2017
– Eit løft for norskseksjonen
bokl_220.jpg Redaktørane bak antologien Norsk som reiskaps- og danningsfag, som vart lansert torsdag, meiner den er eit uttrykk for den faglege utviklinga dei tilsette ved norskseksjonen har oppnådd dei siste åra.
Les meir 21.09.2017
Sjå styremøtet i opptak
kaar_220.jpg Vi strøymde styremøtet torsdag 21. september. No kan du sjå det i opptak her.
Les meir 21.09.2017
Torsdag startar Forskingsdagane
fd_220.jpg Under Forskingsdagane 21.-28. september kan du få bli med inn i biene si verd, lære å kode ei datamaskin og få eit innblikk i korleis du kan ha eit godt liv heile livet.
Les meir 20.09.2017
Steinnes med i ekspertgruppe
gsteinnes_220.jpg Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Gerd Sylvi Steinnes, er peikt ut av regjeringa til å sitte i ei ekspertgruppe som skal sjå nærmare på barnehagelæraren si rolle i barnehagen.
Les meir 11.09.2017
Får lære av de beste
mm_220.jpg For å gjøre den praktiske delen av den nye mediemasteren best mulig hentes det inn gjesteforelesere fra mediebransjen. Onsdag hadde studentene besøk av sentrale aktører bak NRKs nye store dramasatsning.
Les meir 07.09.2017
Ein sjeldan dosent
topph_220.jpg Med Arne Kåre Topphol sitt dosentopprykk har Høgskulen i Volda fått etterlengta og ikkje minst ettertrakta toppkompetanse i matematikkdidaktikk, som vil vere til stor gunst for grunnskulelærarutdanninga.
Les meir 06.09.2017
Over 70 ungdomssymfonikarar på HVO
draumekonsert_220.jpg Startskotet for Sunnmøre Kammermusikkfestival er gått. Mange fekk med seg “Draumekonserten” med Høgskulen i Volda i går. – Over 70 ungdomssymfonikarar frå heile Sunnmøre tok del. Studie- og kulturbygda Volda fekk vist seg frå si beste side, seier seniorkonsulent Per Arne Brandal.
Les meir 04.09.2017
Voldas svar på by:Larm
Bygdesus_220.jpg 14.-16.september ser ein ny musikkfestival dagens lys i Volda. Bygdesus har som mål å gi publikum kul musikk frå artistar som enda er ukjende for dei aller fleste.
Les meir 31.08.2017
Fann svaret på eiga utfordring
inglu_220.jpg Gruppa som stakk av med sigeren under innovasjonscampen for grunnskulelærarstudentar var midt i målgruppa for oppdraget dei fekk, men ante ikkje svaret. Det fekk dei løyst i løpet av eit hektisk døgn.
Les meir 24.08.2017
Kunnskapsbygging for likeverd
kefa_220.jpg – Eit samfunn som vil bygge likeverd, treng menneskemøtarar som tek kompleksiteten og skilnader mellom menneske på alvor, understrekar Hilde Enger Arntsen frå FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetmangfold.
Les meir 24.08.2017
Sette rekord gjennom samarbeid
LHiS_220.jpg I 15 år har institusjonane som tilbyr høgare i utdanning i Møre og Romsdal bygd opp eit godt samarbeid kring vidareutdanninga Ledelse i helse- og sosialtjenestene. Aldri før har så mange starta på studiet i Volda som i år.
Les meir 24.08.2017
Draumekonserten 2017
Alegrar_220.jpg Høgskulen i Volda er ein av støttespelarane bak Sunnmøre kammermusikkfestival. I samarbeidet ønskjer høgskulen å styrke Volda som kultur- og studiestad og skape meirverdi for ulike fagmiljø og studentar gjennom seminar, meisterklasser og konsertar. Årets draumekonsert samlar unge musikarar frå heile Sunnmøre.
Les meir 23.08.2017
Ny bok: Klippfiskboka - ei spennande historisk og kulinarisk reise
Klippfiskboka_omslag_220.jpg – I denne boka fortel vi klippfisken si historie i Møre og Romsdal frå 1740 fram til i dag, seier professor og medforfattar Atle Døssland ved Høgskulen i Volda. – Det er også ei kokebok med ei rekkje spennande og smakfulle klippfiskrettar frå mange land, skyt prosjektleiar Bjørn Gunnar Tafjord inn.
Les meir 22.08.2017
– Viktig milestolpe for høgskulen
IMG_7343_220.jpg Landbruks- og matminister Jon Georg Dale rosa det framtidsretta miljøtiltaket Høgskulen i Volda har fått til i samarbeid med Statsbygg då han opna det nye solcelleanlegget på taket av Berte Kanutte-huset.
Les meir 18.08.2017
Fish, Coast and Communities - A History of Norway
Dossland_220.jpg A new book, «Fish, Coast and Communities - A History of Norway» offers an in-depth exploration of how the people of Norway have relied on the sea for thousands of years to put food on the table, to build prosperity and to shape their communities. Professor Atle Døssland of Volda University College is one of the co-writers of this publication.
Les meir 17.08.2017
KAMMER-KAMERATANE
Annar_Folleso_220.jpg Sunnmøre kammermusikkfestival hentar musikarar av internasjonalt format til Sunnmøre for å gje publikum det beste innan kammermusikk. Kulturskuleelevar og musikkstudentar ved HVO får tilbod om meisterklassar og førelesingar. Professor Jan Inge Sørbø har hatt ein samtale med dei kunstnarleg ansvarlege.
Les meir 17.08.2017
Nytt mediehus: – Ros for romprogram
Jacob_Kjode_jr_220.jpg Styringsgruppa for nytt mediehus med kultursal og kino hadde møte i Volda onsdag 28. juni. – Statsbygg gav høgskulen ros for å spele inn eit godt gjennomtenkt og spenstig romprogram, seier HVO-direktør og leiar i styringsgruppa Jacob Kjøde jr.
Les meir 30.06.2017
120 nye studentbustadar til Volda
bustad1_220.jpg Regjeringa har bestemt at Volda skal få bygd 120 nye studentbustadar. Det gjer at Studentsamskipnaden i Volda får auka talet på studentbustadar med nær 30 prosent.
Les meir 28.06.2017
Høye søkertall til ny mediemaster
mimp_220.jpg Den nye mediemastergraden ved Høgskulen i Volda har truffet mange og opplevd søkertall en bare hadde drømt om. – Det er et behov for en slik mastergrad, mener dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.
Les meir 28.06.2017
RSS Nyhende